Nikki's onderzoeksreis naar Australië

Tijdens een verblijf van 6 maanden zal Nikki Damen, postdoctoraal onderzoeker bij het NIVEL, in samenwerking met de onderzoekers van het “Australian Institute of Health Innovation (AIHI) één van de eerste praktische onderzoeken naar Veiligheid 2.0 uitvoeren. Hierbij richt zij zich specifiek op medicatieveiligheid. Nu ligt de focus vaak op wat er fout gaat. In “Veiligheid 2.0" ligt de focus op wat er gebeurt wanneer zorgprocessen goed gaan: hoe zien deze processen eruit en wat kunnen we hiervan leren? Wil jij ook bijdragen aan een betere medicatieveiligheid? Sponsor dan Nikki's onderzoeksreis! Lees hier onder meer over de projectbeschrijving.

Sponsors Bereikt Doel
63 91,04% 11.000€
Sponsor dit project

Projectbeschrijving

Hoewel medicatieveiligheid in Nederland hoog op de agenda staat, worden er binnen de gezondheidszorg nog steeds veel fouten met medicatie gemaakt die mogelijk te voorkomen zijn. Niet zelden hebben deze fouten ernstige complicaties voor patiënten tot gevolg. Een soortgelijke situatie heeft zich bij Nikki's oma voorgedaan. 

Mijn oma slikt al jaren bloedverdunners. Onlangs werd zij opgenomen in het ziekenhuis voor een kleine ingreep. Toen zij weer naar huis mocht, kreeg ze een nieuw recept voor haar bloedverdunners mee en instructies voor hoe zij deze in moest nemen. Mijn oma deed dit trouw, maar na enkele dagen kreeg zij last van ernstige hoofdpijn en duizeligheid. Ondanks haar 90 jaar was zij erg alert en belde meteen naar het ziekenhuis, omdat zij vermoedde dat er iets niet klopte met haar medicijnen. Wat bleek, ze had een dubbele dosis bloedverdunners voorgeschreven gekregen! De verpleegkundige bedankte mijn oma uitgebreid voor haar oplettendheid en drukte haar op het hart dit vooral te blijven doen, want ze had zo een ernstige complicatie, zoals een hersenbloeding, kunnen krijgen...

De medische wereld richt zich op dit moment vooral op het achterhalen van oorzaken van deze fouten. Verschillende interventies zijn ontwikkeld om het aantal fouten te verminderen en de veiligheid te verbeteren, maar deze zijn tot dusver slechts matig succesvol. Onderzoekers van het “Australian Institute of Health Innovation (AIHI)” (Macquarie University, Sydney), zijn van mening dat het tijd is om veiligheid vanuit een ander perspectief te benaderen. Zij introduceerden recent “Veiligheid 2.0”, waarin de focus ligt op wat er gebeurt wanneer zorgprocessen goed gaan: hoe zien deze processen eruit en wat kunnen we hiervan leren? Achterhalen waarom iets goed gaat en aandacht besteden aan de succesfactoren, kan helpen de veiligheid te verbeteren. De introductie van Veiligheid 2.0 betekent niet dat we onze kennis over oorzaken van fouten – hier voor het gemak Veiligheid 1.0 genoemd - overboord kunnen gooien. Sterker nog, het is essentieel om te begrijpen hoe alledaagse zorgprocessen werken en succesvol zijn, om te kunnen snappen hoe ze misgaan. In huidige tijden van transitie en hervorming, waarbij de druk op de gezondheidszorg steeds verder toeneemt, lijkt een toekomstige integratie van Veiligheid 1.0 en Veiligheid 2.0 een veelbelovende volgende stap om patiënt- en medicatieveiligheid verder te verbeteren. Het AIHI heeft het theoretisch kader voor Veiligheid 2.0 afgerond, en staat op het punt hun nieuwe model in de praktijk te toetsen.

Tijdens een verblijf van 6 maanden bij het AIHI zal Nikki in samenwerking met de grondleggers één van de eerste praktische onderzoeken naar Veiligheid 2.0 uitvoeren, waarbij zij zich specifiek richt op medicatieveiligheid. Aan de hand van observaties van verschillende alledaagse medicatieprocessen in Australische ziekenhuizen en interviews met betrokken zorgverleners en patiënten, brengt zij deze processen nauwkeurig in kaart.

Verbetermodel
De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor de ontwikkeling van een verbetermodel voor medicatieveiligheid, waarin zowel Veiligheid 1.0 als Veiligheid 2.0-principes geïntegreerd worden. Het verbetermodel kan gebruikt worden om binnen de Nederlandse gezondheidszorg alledaagse, maar risicovolle medicatieprocessen te identificeren en in kaart te brengen hoe deze processen werken als ze goed gaan. Inzicht in de belangrijkste succesfactoren kan vervolgens ingezet worden om medicatieveiligheid te verbeteren en fouten te voorkomen.

Wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Nikki Damen: N.Damen@nivel.nl

Bekijk ook deze video, waarin Nikki Damen haar onderzoek nader toelicht: https://vimeo.com/165059701

Hoe willen wij het geld besteden?

Het geld wordt gebruikt om onderzoek uit te voeren naar een nieuwe aanvliegroute voor het verbeteren van medicatieveiligheid: Veiligheid 2.0. Door samen met de Australische grondleggers op te trekken, wordt kennis over deze nieuwe methode het dichtst bij de bron verkregen. Nikki’s expertise op het gebied van onderzoek naar medicatieveiligheid maken haar de geschikte persoon om dit onderzoek uit te voeren. Middels een 6-wekelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek. Daarnaast wordt bij terugkomst uit Australië een conferentie georganiseerd, waarin de onderzoeksresultaten en het verbetermodel aan u gepresenteerd worden, en er ruimte is om deze te bediscussiëren. Met uw financiële steun draagt u bij aan het verder verbeteren van medicatieveiligheid in Nederland en het verminderen van het aantal (onnodige) complicaties voor patiënten.

Uodate van Nikki november 2016: “Binnen een jaar ben ik erin geslaagd om via het FarmaFonds van het IVM de financiering voor mijn onderzoek naar ‘Medicatieveiligheid 2.0’ bij elkaar te krijgen. In de medische wereld vond ik een aantal ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven bereid tot een donatie. Daarnaast heb ik zelf een aantal wervingsactiviteiten georganiseerd, zoals een tennistoernooi en een benefietconcert. De Crowdfunding opende voor mij ook deuren naar andere fondsen: via bijdragen van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) voor reis en verblijf, heb ik het benodigde eindbedrag uiteindelijk ruimschoots behaald. Al met al is Crowdfunding dus een hele mooie manier om financiering te vinden voor onderzoeksprojecten die buiten de reguliere subsidiekanalen vallen!“ Via de LNVH en de KNAW is een maximum bedrag van 6.500 euro toegezegd, bovenop het via deze site geacquireerde bedrag.

Wanneer is het project echt geslaagd?

Als de verzamelde kennis in Australië over de Veiligheid 2.0-methode is vertaald naar een verbetermodel voor medicatieveiligheid in Nederland, de resultaten gepubliceerd zijn en gebruikt kunnen worden om medicatieveiligheid in Nederland verder te verbeteren. 

Zij weten waarom

Pim

Heel veel succes met je project Nikkos! Ik weet zeker dat het gaat lukken!! En ik je mooi kan komen opzoeken daar in Australië ;) Liefs, Je bruder!

Hanneke

Medicatieveiligheid is een zeer belangrijk thema, wat ieder van ons aangaat! Steun dit onderzoek om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg.

Henneke

Lieve Nikki, super leuk en goed wat je gaat doen! Veel succes, liefs Rick en Henneke

Deel dit project

De mensen achter het project

Ruud Coolen van Brakel

Ruud Coolen van Brakel

Directeur