Meldpunt generieke medicijnen

Online meldpunt voor generieke (merkloze), preferente medicijnen. Hiermee worden problemen in de praktijk verzameld om feit en fictie van elkaar te scheiden en de zorg en patiƫnteninformatie te verbeteren.

Sponsors Bereikt Doel
9 160,18% 37.500€
Sponsor dit project

Projectbeschrijving

Steeds opnieuw laait de discussie op over 'het wisselen van doosje van een generiek medicijn' ofwel het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. De kern van het preferentiebeleid is dat de zorgverzekeraar voor een aantal medicijnen bepaalt van welke fabrikant de patiënt het middel moet gebruiken. Dit wisselt regelmatig waardoor patiënten de ene week een pil tegen hoge bloeddruk van fabrikant A krijgen en een maand later van fabrikant B. Dit beleid heeft de afgelopen jaren geleid tot een daling van medicijnprijzen maar ook tot klachten van patiënten en apothekers.

In theorie hebben de medicijnen dezelfde werkzame stof maar in de praktijk ervaren patiënten regelmatig problemen bij het 'wisselen van doosje' (geneesmiddelsubsitutie)  zoals een andere werking of bijwerkingen. Het gaat daarbij niet altijd om ervaringen die ‘tussen de oren’ zitten. In een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad van 31 augustus 2012 pleit apotheker Josef Tukker voor een landelijk meldpunt over klachten met geneesmiddelsubsitutie. Hij stelt dat er steeds vaker verontrustende klachten zijn: ‘Vrouwen die een doorbraakbloeding krijgen van een preferente pil. Dat zijn echt geen flauwekulverhalen’. 

Voor apothekers betekent het preferentiebeleid een vermindering van inkomsten, een toename van administratieve lasten en moeten zij meer voorlichting geven.

Doel van het meldpunt is de problemen scherp te krijgen en feit en ficite van elkaar te scheiden op het gebied van werking, bijwerkingen en praktische aspecten (zoals verpakking) met preferente medicijnen. Hiermee kan de zorg en informatie worden verbeterd. Daarnaast benaderen we de fabrikanten van producten waarmee we problemen zien, met het verzoek hun producten te onderzoeken en eventueel te verbeteren.

Hoe willen wij het geld besteden?

Er komt een online Meldpunt voor ervaringen met generieke en preferente medicijnen. Het meldpunt wordt via diverse kanalen zoals social media onder de aandacht gebracht met behulp van onder andere een viral. De meldingen worden na 6 maanden of bij 1000 meldingen geanalyseerd en de resultaten gepubliceerd. Bij het project worden stakeholders zoals CBG, fabrikanten, KNMP, Lareb, RIVM en Upper benaderd voor samenwerking.

 

Wanneer is het project echt geslaagd?

Als er minimaal 1.000 meldingen zijn gedaan in 6 maanden, de resultaten gepubliceerd zijn en gebruikt kunnen worden voor betere zorg en voorlichting.

 

Update juni 2014: project is als voorstel uitgebreid en gehonoreerd door Stichting MAG. Update 2015: Aanvang 2015 zijn de resultaten in een rapport waarin dik 1100 meldingen zijn onderzocht. Belangrijke uitkomsten zijn onder meer dat de helft van de meldingen handelde over middelen die werkzaam zijn op het centrale zenuwstelsel, en dat 20% handelde over middelen die volgens de KNMP-lijst liever niet gesubstitueerd dienen te worden (zoals middelen bij Parkinson en na een orgaantransplantatie). Update 2016: gegevens uit het onderzoek zijn onder meer gebruikt in een thema-uitzending van het tv-programma Zorg.nu.

Zij weten waarom

Bart

Goed initiatief!

H.M.

Ik vind het belangrijk dat ervaringen van patiƫnten goed verzameld worden en dat er ook iets mee gaat gebeuren!

Rebecca

Eindelijk duidelijkheid tussen fictie en werkelijkheid! Super project!!

Deel dit project

De mensen achter het project

Dr. Joost de Metz

Dr. Joost de Metz

Stafadviseur

Erik van Rijn van Alkemade

Erik van Rijn van Alkemade

Stafadviseur