Over ons

Het FarmaFonds is een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De afgelopen jaren zagen wij meerdere projecten met een grote maatschappelijke waarde die via de gewone financieringskanalen niet in aanmerking kwamen om te worden uitgevoerd. Bij de grote gezondheidsfondsen ligt de nadruk vaak op wetenschappelijk onderzoek, terwijl bij particuliere financiers dikwijls geldt 'what's in it for me', en dan vallen mooie concrete implementatieprojecten nogal eens tussen wal en schip. Analoog aan het Amerikaanse Medstartr bieden we deze projecten nu aan aan het grote publiek en aan andere publieke en commerciële organisaties. Naast projecten van onze eigen organisatie willen we ook projecten van derden de kans geven om via het FarmaFonds financiering te vinden.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een not-for-profit kennisorganisatie die door middel van projecten en publiciteit de kwaliteit, de veiligheid, en de betaalbaarheid van het medicijngebruik wil verbeteren. Het IVM heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).